HomeOver het VeiligheidshuisPartnersContactInloggen

Gemeente Breda

 http://www.breda.nl/

Verbinding van Zorg en Straf
In september 2015 troffen ruim honderd professionals elkaar in het Veiligheidshuis om te werken aan de verbinding van Zorg en Straf in het nieuwe landschap van netwerken en samenwerkingsverbanden ...
lees meer
Vacatures / stage
De collega's van het veiligheidshuis beschouwen het als maatschappelijke opdracht mee te werken aan de opleiding van studenten. Momenteel is met enkele studenten al een stageovereenkomst aangegaan. Da...
lees meer
Alle berichten bekijken